Hiện nay có rất nhiều kiểu kệ xếp hàng. Căn cứ vào loại hàng hóa, loại pallet, diện tích bố trí kệ, các thức xếp và lấy hàng, loại phương tiện xếp dỡ hàng, chi phí, số lượng hàng, bao nhiêu loại hàng cùng xếp trong kho. Trong bài Viết này tôi chỉ đề cập tới loại kệ dùng xe nâng để xếp dỡ hàng. Gồm có loại kệ: không lối (Drive in), tùy chọn (selective), Hàng 2 pallet (double deep), kệ xếp tay cao.

1 . Kệ không lối.

Đây là dạng kệ dùng cho kho nhỏ, một kích thước hàng (pallet), việc lưu trữ hàng không đòi hỏi giảm thời gian tồn kho, Nguyên tắc xếp hàng Trong trước ngoài sau, trên trước dưới sau. và dỡ hàng thì ngược lại. sau khi xếp hàng kín thì kho sẽ ko còn lối đi, hàng phủ kín trên 70% không gian kho.

Ưu điểm: Tiết kiệm diện tích, tiết kiệm chi phí làm kệ, chi phí mua xe, tốc độ xếp dỡ cao, sử dụng được các loại xe nâng hangcha…

Nhược điểm: Phải lấy hàng hóa lần lượt, hàng xếp sau phải lấy trước không giải quyết được hàng tồn kho lâu, chỉ dùng được 1 loại kích thước hàng, 1 loại kích thước pallet.

Cần tư vấn thêm liên hệ : 0982632205

Kệ Drive In

2. Kệ tùy chọn

Đây là lọai kệ phổ biến nhất, có thể xếp các loại pallet khác nhau, được lựa chọn hàng lấy, việc thiết kế chiều rộng lối đi cho xe nâng lấy hàng sẽ quyết định mua loại xe nâng Hangcha.

Ưu điểm: tiện lợi cho việc lựa chọn hàng, chiều rộng lối đi nếu được 5 m thì sẽ dễ chọn xe nâng Hangcha

Nhược điểm: mất nhiều diện tích cho lối đi xe nâng, phù hợp cho kho rộng

Cần tư vấn thêm liên hệ : 0982632205

Kệ Selective

3. Kệ hàng 2 pallet

Đây là dạng kệ ta có thể xếp 2 pallet tại 1 vị trí xếp hàng, 1 cái phía trước, cái phía sau. mục đích để tăng diện tích  xếp hàng, giảm lối đi. Khi dùng loại kệ này Ngoài dùng xe nâng Hangcha tiêu chuẩn thì cần dùng thêm 1 bộ công tác.

Ưu điểm: tiết kiệm được diện tích

Nhược điểm: không xếp được hàng nặng, tốn chi phí cao hơn khi mau xe nâng hangcha cùng bộ công tác. khó khăn để xếp và lấy pallet phía sau.

Cần tư vấn thêm liên hệ : 0982632205

Kệ Double Deep

4. Loại xếp dỡ bằng tay

Kệ loại này cũng tương tự như loại kệ tùy chọn, do lối đi nhỏ, thường nhiều tầng cao chi phù hợp cho xếp và lấy hàng bằng tay. hoặc các laoị xe nâng đặc biệt : xe nâng hangcha 3D, xe nâng người Hangcha….

Ưu điểm: xếp được nhiều hang hóa nhẹ, phù hợp cho nhà xưởng cao, hàng hóa đa dạng, nhỏ

Nhược điểm: Không xếp được hàng có kích thước và khối lượng lớn, tốc độ xếp hàng chậm

Cần tư vấn thêm liên hệ : 0982632205

Kệ VNA